Oslavy svátků

Mikuláš a čert v MŠ
Oslava svátku za účasti rodičů. Návštěva Mikuláše a čerta v mateřské škole, vystoupení dětí, adventní dárečky od Mikuláše. Předvánoční posezení při svíčkách – rodiče s dětmi a s učitelkami, děti a učitelky připraví vánoční občerstvení.

 

Oslava vánočních svátků
Vánoční pohádky v mateřské škole, vánoční výstavy výrobků dětí, vánoční návštěvy v mateřské škole – vystoupení dětí se zpěvem vánočních písní a koled. Dárky pod vánočním stromečkem. Slavnostní vánoční odpoledne s rodiči - výroba vánočních dárků. Účast na Adventní neděli v Riedelově vile a tradiční vánoční koleda v kostele.

 

Masopust
Výroba masek v mateřské škole i v rodinách. Příprava na karneval v mateřské škole.

 

Velikonoční svátky
Jarní výzdoba tříd velikonočními náměty, velikonoční výstavy výrobků dětí. Velikonoční dárky pro rodiče a kamarády, velikonoční tradice, jarní hry a tance s pomlázkou, různé techniky malování vajíček.

 

Oslava Svátku matek
Příprava programu vystoupení pro maminky, příprava dárků pro maminky. Příprava občerstvení pro maminky, slavnostní vyzdobení tříd. Vystoupení dětí ke Dni matek pro veřejnost v kulturním domě Sklář za účasti rodičů dětí.

 

Oslava Dne dětí
Zábavné dopoledne pro děti se zajištěním mnoha soutěží a her. Za účast dostává každé dítě sladkou odměnu a malou hračku.Oslavy pokračují návštěvou cukrárny a výletem do okolí MŠ.

 

Tradiční pouť v Desné
Využití atrakcí zdarma pro naše děti. Dřevosochání – pozorování práce se dřevem, sledování výsledků práce umělců v celém týdnu.

 

Rozloučení se školáky
Předškolní děti připraví pohádku, kterou zahrají svým mladším kamarádům. V závěru školního roku je pro děti připraveno opékání buřtů. Slavnostní předávání dárků budoucím školáčkům.

Školní maily

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.