Platby

                                                            PLATBY v  MŠ

 

ŠKOLNÉ   -   500,- Kč na měsíc

                 

                        č.ú.  -   963853399/0800

                        variab. s. -  3000

                        spec.  s.   -  rodné č. dítěte bez lomítka

Platí se předem trvalým příkazem nebo složenkou a nevrací se.

Školné neplatí děti s povinným předškolním vzděláváním a děti s odkladem školní docházky.

 

 

 

STRAVNÉ    -   930,- Kč na měsíc

 

                            č.ú.    -   963853399/0800

                            variab.  s.   -   rodné č. dítěte bez lomítka

                            spec.  s.     -   2000

Platí se předem, trvalým příkazem nebo složenkou, na konci kalendářního roku dochází k vyúčtování a peníze se vrací na účet nebo se vrací hotově.

 

 

MIMOŠKOLNÍ  AKCE  -   kino, divadlo, dílničky, výlety...

 

   Vybíráme hotově před akcí, nejlépe odpoledne při vyzvedávání dítěte.

   Pokud se akce dítě nezúčastní, peníze se vrací.

Školní maily

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.