Informace pro strávníky

Úhrada stravného – zálohově na měsíc dopředu (t.j. záloha na září se platí do 20.srpna). Záloha musí být zaplacena nejdéle k 20. dni v měsíci.

 

Platby mohou probíhat formou:  

- TRVALÉHO PŘÍKAZU Z ÚČTU – doporučujeme!

                                                        (příkaz zadávejte na období srpen až květen)

- SLOŽENKOU TYPU A  každý měsíc na účet ZŠ Desná

 

 

Při platbě nezapomeňte uvést:

číslo účtu ZŠ Desná :    963853399/0800

specifický symbol :        4000

variabilní symbol :         celé rodné číslo strávníka bez lomítka

částka :    800,- Kč         cena stravného za jeden den: 38,- Kč 

                                      z toho: 9,- Kč přesnídávka, 22,- Kč oběd, 7,- Kč svačina  

 

částka pro děti, které v daném školním roce dosáhnou věku 7 let je 39,- Kč na den, měsíční záloha činí 800,- Kč

 

Než budete v srpnu zadávat trvalý příkaz nebo platit složenkou, zkontrolujte si prosím na stránkách školy aktuální cenu stravného!

 

 

Vyúčtování stravného bude provedeno vždy k 31.12. a k 30.6. Přeplatky budou vráceny zpět na účet plátce, v hotovosti pak těm, kteří platí složenkou.

Školní maily

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.