Kotva
Aktuality
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY!
3.12.2018

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY BUDOU OD 27.12. 18  DO 2.1. 19.

PROVOZ ZAŘÍZENÍ JE SJEDNOCEN S PROVOZEM ZŠ.

MŠ BUDE OTEVŘENA VE ČTVRTEK 3.1.2019.

 

PODĚKOVÁNÍ !
30.10.2018

V noci z 22.10. na 23.10. nás v Perličce navštívil nezvaný host.

Je smutné, že se takové věci v naší malé obci dějí. Že se najdou lidé, kteří se

neštítí okrást malé děti ve školce, nemluvě o škodě na majetku, nepořádku v

našich prostorách a nepříjemném zážitku pro naše děti.

Na to mi slova nestačí.

Proto bych chtěla touto cestou poděkovat panu Petru Müllerovi z Pustin, který

nabídl pomocnou ruku a věnoval dětem finanční dar, abychom mohli zaplatit

již objednané divadelní představení a nakoupit materiál na připravované

dýňové odpoledne pro rodiče a děti.

Děkuji jménem všech zaměstnanců a dětí.

                                                                 I. Suchardová

                                                                                   

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
9.5.2018

MŠ BUDE UZAVŘENA OD 9.7. 2018 DO 13.8. 2018!

DĚTI MŮŽETE UMÍSTIT DO ZDRAVÉ MŠ V TERMÍNECH:    9.7. 2018  -  13.7. 2018 

                                                                                             6.8. 2018  -  10.8. 2018

 

POKUD BUDETE MÍT ZÁJEM O UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO ZDRAVÉ MŠ, VYZVEDNĚTE SI PŘIHLÁŠKU

U I. SUCHARDOVÉ V PERLIČCE DO 15.6. 2018.

                                                                                    

Zápis do MŠ
25.2.2018

NOVÁ JÍDELNA!
12.9.2017

PO 14 LETECH SE DĚTI  Z MŠ V RIEDLOVĚ VILE OPĚT MOHOU STRAVOVAT VE SVÉM.

DĚKUJEME VŠEM, CO PŘILOŽILI RUCE K DÍLU. OBRÁZKY NAJDETE V NAŠÍ FOTOGALERII

Ze všechny, kterých se to týká a dokáží ocenit.

                                                     I. Suchardová

UPOZORNĚNÍ!
8.9.2017

V úterý 19.9. 2017 bude MŠ z technických a provozních důvodů uzavřena.

Poděkování starostovi a radním!
8.6.2017

Děti z Perličky děkují představitelům města za sponzorský příspěvek.

Uhradili jsme za něj dopravné na výlet do Starých Hradů.

Poděkování sponzorům.
19.4.2017

Děkujeme vedení Deska a Desenské teplárenské za finanční sponzorské dary.

Díky nim jsme mohli zakoupit další herní prvky na naší zahradu. Jedná se o dvě dřevěná houpadla od firmy

Antoš s.r.o.

                                                             I. Suchardová   ved. MŠ

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ!
21.3.2017

                                     O PRÁZDNINÁCH BUDE MŠ UZAVŘENA

                                                 od 17.7.  -  do  4.8. 2017

                                                 od 14.8.  -  do  25.8. 2017

 

Děti do MŠ v Desné I. můžete umístit v termínu od 14.8. - 25.8. 2017. Přihlášky si vyzvedněte do 15.6.2017 v naší MŠ.

ZÁPIS DO MŠ!
3.3.2017

2. 5. 2017  -  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ!  Rodiče si vyzvednou žádosti o přijetí dětí k předškolnímu

                   vzdělávání.  Od 14,00 - 16,00 hod.

16. 5. 2017   Nejpozději odevzdat vyplněné žádosti, potvrzené o řádném očkování dítěte od lékaře.

 

31. 5. 2017   Osobní vyzvednutí písemného rozhodnutí ředitele MŠ a ZŠ o přijetí či nepřijetí dítěte k 

                   předškolnímu vzdělávání. Od 13,00 - 16,00 hod V MŠ.

 

 

Přání
4.1.2017

PŘEJEME VÁM KRÁSNÝ NOVÝ ROK, HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI!

 

Vánoční zpívání v kostele
4.1.2017

Záznam z vánočního zpívání v kostele najdete na stránkách mesto-desna.cz - info Desná - vysílání

infokanálu 53. týden 2016.

Vánoční prázdniny
1.12.2016

MŠ se po Vánocích otvírá 3.1.2017

Školní maily

Stránky tříd
Mapa webu
A
A
A

Oslavy svátků

Vloženo: 12.4.2016 | Autor: Neznámý| Zobrazeno: 1063x |

Mikuláš a čert v MŠ
Oslava svátku za účasti rodičů. Návštěva Mikuláše a čerta v mateřské škole, vystoupení dětí, adventní dárečky od Mikuláše. Předvánoční posezení při svíčkách – rodiče s dětmi a s učitelkami, děti a učitelky připraví vánoční občerstvení.

 

Oslava vánočních svátků
Vánoční pohádky v mateřské škole, vánoční výstavy výrobků dětí, vánoční návštěvy v mateřské škole – vystoupení dětí se zpěvem vánočních písní a koled. Dárky pod vánočním stromečkem. Slavnostní vánoční odpoledne s rodiči - výroba vánočních dárků.

 

Masopust
Výroba masek v mateřské škole i v rodinách. Příprava na karneval v mateřské škole.

 

Velikonoční svátky
Jarní výzdoba tříd velikonočními náměty, velikonoční výstavy výrobků dětí. Velikonoční dárky pro rodiče a kamarády, velikonoční tradice, jarní hry a tance s pomlázkou, různé techniky malování vajíček.

 

Oslava Svátku matek
Příprava programu vystoupení pro maminky, příprava dárků pro maminky. Příprava občerstvení pro maminky, slavnostní vyzdobení tříd. Vystoupení dětí ke Dni matek pro veřejnost v kulturním domě Sklář za účasti rodičů dětí.

 

Oslava Dne dětí
Zábavné dopoledne pro děti se zajištěním mnoha soutěží a her. Za účast dostává každé dítě sladkou odměnu a malou hračku.Oslavy pokračují návštěvou cukrárny a výletem do okolí MŠ.

 

Tradiční pouť v Desné
Využití atrakcí zdarma pro naše děti. Dřevosochání – pozorování práce se dřevem, sledování výsledků práce umělců v celém týdnu.

 

Rozloučení se školáky
Předškolní děti připraví pohádku, kterou zahrají svým mladším kamarádům. V závěru školního roku je pro děti připraveno opékání buřtů. Slavnostní předávání dárků budoucím školáčkům.