Kotva
Akce v měsíci
Aktuality
Otevření mateřské školy od 11.5. 2020
5.5.2020

Od pondělí 11.5. budou otevřeny obě budovy mateřské školy za zpřísněných hygienických podmínek. Nutné vyplnění a podepsání čestného prohlášení o neexistenci příznaků onemocnění.

Mimořádná opatření
11.3.2020

Provoz v MŠ Desné I bude přerušen od pátku 13.3.2020 až do odvolání. Zajištění stravy a provozu bude v MŠ Riedlova vila - provozní doba od 6.30 do 16.00 hodin.

Zápis do MŠ
3.3.2020

Informace pro zápis do MŠ (Velikost: 98.43 kB)

Leták ke stažení (Velikost: 2.99 MB)

Den otevřených dveří!
23.1.2020

Ve středu 19.2. 2020 se můžete přijít podívat s dětmi do MŠ Perlička v Riedelově vile a do ZŠ.

Od 14.30 - 16.30 hod.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY!
28.11.2019

MŠ bude uzavřena od 23.12. do 31.12.2019.

Provoz zahajují obě MŠ 2.1. 2020.

Uzavření MŠ!
24.10.2019

28.10. 2019 je MŠ uzavřena.

Státní svátek.

ŠABLONY II OP VVV PRO ZŠ A MŠ DESNÁ
10.10.2019

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
14.6.2019

Od září 2019 se navyšuje cena stravného!

Prosím upravte v srpnu své trvalé příkazy!

Stravné - 800,- Kč

 

                             ŠKOLNÉ ZŮSTÁVÁ STEJNÉ  400,- KČ

INFO SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE KONÁ 27.6. 2019 OD 15,00 HOD. V MŠ. ÚČAST NUTNÁ.
30.5.2019
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ PERLIČKY
10.4.2019

Mš bude uzavřena od 22.7. 2019 do 23.8. 2019.

Své děti můžete umístit do ZMŠ v Desné I od 12.8. 2019 - 23.8. 2019.

Přihlášky si vyzvednete do 15.6. 2019 u nás v MŠ.

 

 

PODĚKOVÁNÍ !
30.10.2018

V noci z 22.10. na 23.10. nás v Perličce navštívil nezvaný host.

Je smutné, že se takové věci v naší malé obci dějí. Že se najdou lidé, kteří se

neštítí okrást malé děti ve školce, nemluvě o škodě na majetku, nepořádku v

našich prostorách a nepříjemném zážitku pro naše děti.

Na to mi slova nestačí.

Proto bych chtěla touto cestou poděkovat panu Petru Müllerovi z Pustin, který

nabídl pomocnou ruku a věnoval dětem finanční dar, abychom mohli zaplatit

již objednané divadelní představení a nakoupit materiál na připravované

dýňové odpoledne pro rodiče a děti.

Děkuji jménem všech zaměstnanců a dětí.

                                                                 I. Suchardová

                                                                                   

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
9.5.2018

MŠ BUDE UZAVŘENA OD 9.7. 2018 DO 13.8. 2018!

DĚTI MŮŽETE UMÍSTIT DO ZDRAVÉ MŠ V TERMÍNECH:    9.7. 2018  -  13.7. 2018 

                                                                                             6.8. 2018  -  10.8. 2018

 

POKUD BUDETE MÍT ZÁJEM O UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO ZDRAVÉ MŠ, VYZVEDNĚTE SI PŘIHLÁŠKU

U I. SUCHARDOVÉ V PERLIČCE DO 15.6. 2018.

                                                                                    

Zápis do MŠ
25.2.2018

NOVÁ JÍDELNA!
12.9.2017

PO 14 LETECH SE DĚTI  Z MŠ V RIEDLOVĚ VILE OPĚT MOHOU STRAVOVAT VE SVÉM.

DĚKUJEME VŠEM, CO PŘILOŽILI RUCE K DÍLU. OBRÁZKY NAJDETE V NAŠÍ FOTOGALERII

Ze všechny, kterých se to týká a dokáží ocenit.

                                                     I. Suchardová

UPOZORNĚNÍ!
8.9.2017

V úterý 19.9. 2017 bude MŠ z technických a provozních důvodů uzavřena.

Poděkování starostovi a radním!
8.6.2017

Děti z Perličky děkují představitelům města za sponzorský příspěvek.

Uhradili jsme za něj dopravné na výlet do Starých Hradů.

Poděkování sponzorům.
19.4.2017

Děkujeme vedení Deska a Desenské teplárenské za finanční sponzorské dary.

Díky nim jsme mohli zakoupit další herní prvky na naší zahradu. Jedná se o dvě dřevěná houpadla od firmy

Antoš s.r.o.

                                                             I. Suchardová   ved. MŠ

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ!
21.3.2017

                                     O PRÁZDNINÁCH BUDE MŠ UZAVŘENA

                                                 od 17.7.  -  do  4.8. 2017

                                                 od 14.8.  -  do  25.8. 2017

 

Děti do MŠ v Desné I. můžete umístit v termínu od 14.8. - 25.8. 2017. Přihlášky si vyzvedněte do 15.6.2017 v naší MŠ.

ZÁPIS DO MŠ!
3.3.2017

2. 5. 2017  -  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ!  Rodiče si vyzvednou žádosti o přijetí dětí k předškolnímu

                   vzdělávání.  Od 14,00 - 16,00 hod.

16. 5. 2017   Nejpozději odevzdat vyplněné žádosti, potvrzené o řádném očkování dítěte od lékaře.

 

31. 5. 2017   Osobní vyzvednutí písemného rozhodnutí ředitele MŠ a ZŠ o přijetí či nepřijetí dítěte k 

                   předškolnímu vzdělávání. Od 13,00 - 16,00 hod V MŠ.

 

 

Přání
4.1.2017

PŘEJEME VÁM KRÁSNÝ NOVÝ ROK, HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI!

 

Vánoční zpívání v kostele
4.1.2017

Záznam z vánočního zpívání v kostele najdete na stránkách mesto-desna.cz - info Desná - vysílání

infokanálu 53. týden 2016.

Vánoční prázdniny
1.12.2016

MŠ se po Vánocích otvírá 3.1.2017

Školní maily

Mapa webu
A
A
A

OTEVŘENÍ OBOU MŠ V PONDĚLÍ 11.5. 2020

Vloženo: 5.5.2020 | Autor: Suchardová | Zobrazeno: 353x
PRAVIDLA PRO PROVOZ MŠ, PLATNÁ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020.

Provoz MŠ : Riedlova vila - 6,30 - 16,30 hod.

                    Desná I.        -  6,30 - 16,00 hod

Stravování:  v běžném režimu

 

Příchod a vyzvedávání dětí:  1) Rodiče musí před MŠ dodržovat 2 metrové rozestupy a vstupovat do šaten jednotlivě, mít roušku a ve společných prostorách se zdržovat minimálně.

                                                     Ihned po vstupu do prostor MŠ si ošetří ruce desinfekcí, která bude umístěna u vchodu do MŠ.

                                                     

                                                 2) V šatně vyplní ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového či infekčního onemocnění. Toto pak předá i s dítětem třídní učitelce. Ta bude zabezpečovat zdravotní

                                                   filtr  a měřit teplotu. Dotazník si můžete stáhnout v příloze, nebo vyplnit ráno 11.5. 2020 v šatně MŠ.

 

                                                3)  Při vyzvedávání dítěte se rodič ohlásí standartním způsobem a vyčká na chodbě, kam mu dítě přivede učitelka.

 

                                                4)  Opět se ve společných prostorách nebudou rodiče shlukovat a trávit delší čas, než je nezbytně nutné.

 

                                                 5) V prostorách MŠ děti mít roušky nemusí. 

 

                                                 6) NEDÁVEJTE DĚTEM S SEBOU HRAČKY Z DOMU.

 

Vracení školného:  Vyúčtování školného bude provedeno k 30.6. 2020 společně se stravným a navrácena bude poměrná částka za dobu,  kdy byla MŠ pro veřejnost uzavřena. Od 18.3. - 11.5. 2020.

                                 březen - 10 dní - 200,- Kč

                                 duben - celý      - 400,- Kč

                                 květen - 4 dny   -   80,- Kč

 

DLE NAŘÍZENÍ JE NUTNÉ VYTVOŘIT HOMOGENNÍ SKUPINY DĚTÍ I DOSPĚLÝCH, KTERÁ SE NEBUDE MĚNIT A KŘÍŽIT!

 PROSÍME VŠECHNY O ZVÝŠENOU OHLEDUPLNOST K PERSONÁLU A DĚTEM, A V TÉTO TĚŽKÉ DOBĚ O DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL. VOĎTE SVÉ DĚTI DO ŠKOLKY OPRAVDU ZDRAVÉ.

DĚTI S RÝMOU A KAŠLEM, BYŤ JEN ,, ALERGICKÉHO PŮVODU" PŘIJÍMAT NEBUDEME.

DĚKUJEME, ŽE SVÝM ZODPOVĚDNÝM PŘÍSTUPEM CHRÁNÍTE NEJEN SVÉ DĚTI, ALE I TY, KTEŘÍ SE O NĚ STARAJÍ.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE BUDEME PODÁVAT ZDE, BOHUŽEL SE ZATÍM DOST ČASTO MĚNÍ.

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

čestné prohlášení (Velikost: 268.76 kB)